Facility managment Hlavná stránka Fotogaléria

Profil firmy Domspráva s.r.o.

       Spoločnosť Domspráva s.r.o. poskytuje komplexné zabezpečenie služieb facility managementu teda služieb ktoré súvisia s prevádzkou a údržbou nehnuteľností na celom území okresu Nové Mesto Nad Váhom.

       Spoločnosť Domspráva  s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 90001:2008 pre oblasti technická správa nehnuteľností a upratovacie služby.

Našim zákazníkom ponúkame:

1.    komplexné služby facility managementu

2.    profesne vysoko kvalifikovaných zamestnancov

3.    dlhodobú skúsenosť v danej oblasti

4.    vysokú kvalitu služieb

5     vlastných osvedčených zmluvných partnerov

6.    flexibilitu pracovných síl

7.    24 hodinový pohotovostný dispečing

 

   Dokumenty na stiahnutie:
   
Dotazník na aktualizáciu osobných údajov. Použite tento dotazník pri nahlasovaní zmien osobných údajov v našom informačnom systéme. Dotazník
Zmena vlastníkov v evidencii. Tento formulár slúži na zhromaždenie informácií
potrebných na zmenu vlastníkov v informačnom systéme.
Spôsoby rozúčtovania nákladových položiek
Žiadosť na opravu. Formulár určený na doručovanie žiadostí
na vykonanie opravy alebo odstránenie závady v spoločných častiach alebo zariadeniach v dome.
Žiadosť o opravu
Žiadosť. Formulár určený na doručovanie žiadostí, pre ktoré nie sú vytvorené samostatné formuláre. Žiadosť
Žiadosť o prístup k on-line BUILDINGcare. Bc.pdf


   Tu si môžete stiahnuť ročné zúčtovanie SVB Dúha za rok 2011.

   V nasledujúcich dvoch rozbalovacích tlačítkach nájdete zdrojové kódy tejto ukážkovej webovej    stránky.


Platba za SIPO 2012

Poplatok SIPO je potrebné uhradiť čo najskôr.

   V druhom tlačítku je HTML kód tela dokumentu. V ňom nájdete dizajn stránky s tlačítkovým
   menu,   hlavičkou a pätu a textom. Obrázky použité na stránke si môžete stiahnuť tu:
   banner.jpg


Poplatok za správu za rok 2012

Poplatok za správu je na rok 2012 vo výške 80 €. Je ho potrebné uhradiť najneskor do 28.2.2012.

Ing. Matej Masarik